Kuruluşundan itibaren geçen süre içerisinde konusunda uzmanlaşmış personel yapısıyla büyük bir potansiyele sahip olan ROYAL ROAD INTERNATIONAL TRADE, aynı zamanda bir okul görevi üstlenmiş, her kademeden insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmaya da devam etmektedir. Kuruluşumuzun faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak İnsan Kaynaklarının planlanması, seçilmesi, geliştirilmesi, çalışan motivasyonunun ve memnuniyetinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması İnsan Kaynakları politikamız olarak belirlenmiştir.

Şirketimizin işe seçme sürecindeki temel amacı, motivasyonu yüksek, şirkete bağlılık gösterecek ve işbirliği sağlayacak, ROYAL ROAD INTERNATIONAL TRADE’i geleceğe taşıyacak etkin insan kaynakları istihdam etmektir.

Bu amaç doğrultusunda eleman alım ilanları kurumsal web sitesi üzerinden yayınlanmakta ve özgeçmişler aynı sitede oluşturulan başvuru sistemi üzerinden kabul edilmektedir. Şahsi posta/e-mail yoluyla gönderilmiş veya gönderilecek özgeçmişler değerlendirmeye alınmamaktadır. ROYAL ROAD INTERNATIONAL TRADE’in personel ihtiyacı olduğunda, başvurular arasından, ihtiyaçlar doğrultusunda aranılan nitelikteki adaylar belirlenmekte ve görüşmeye çağırılmaktadır. Mülakatlar yetkinlik bazlı yapılmakta olup işin gerektirdiği duruma göre adaylara kişilik envanterleri, yetkinlik değerlendirme ve beceri sınavları da uygulanabilmektedir.

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara ROYAL ROAD INTERNATIONAL TRADE İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılmaktadır.

Ayrıca farklı ülkelerde ciddi müşteri portföylerine sahip çözüm ortaklarıyla da gerektiğinde temsilcilik çalışmaları da yürütmekteyiz.

Bu bağlamda çözüm ortaklığı, temsilcilik, iş başvuruları ile ilgili özgeçmiş, fotoğraf ve detaylı çalışmalarınızı ik@royalroadtrade.net adresine gönderebilirsiniz.